Batenburg Vastgoedbeheer ontzorgt

Uw vastgoed technisch, administratief en commercieel professioneel beheren

Maak kennis met een vastgoedspecialist die voor u alle zorgen rondom het beheer van uw bedrijfsonroerendgoed uit handen neemt. Een specialist die uw vastgoedbeheer professionaliseert en alert is op alle facetten die u maar kunt bedenken rondom vastgoedbeheer. Die specialist heet Batenburg Vastgoedbeheer. Dat doen we slagvaardig, dat doen we zakelijk en dat doen we ondernemend. Dat doen we met een gezonde Westlandse mentaliteit.

Hoe het werkt

Wat we voor u kunnen doen zit al in onze naam: uw vastgoedportefeuille beheren, zowel administratief/financieel, commercieel als technisch. Voor onze beheerwerkzaamheden werken we met een professioneel online vastgoedbeheersysteem. Wij kunnen het volledige beheer van uw vastgoedportefeuille inclusief de financiële, commerciële en technische zaken coördineren. Maar wij kunnen ook alleen de financiële of technische zaken voor u beheren. Aan de hand van uw wensen maken wij een pakket op maat voor u.

Administratief / financieel beheer

Onder het administratief/financieel beheer vallen alle financiële zaken rondom het bedrijfsonroerendgoed:

 • Maken en verzenden huurnota’s;
 • Maandelijks innen van de huurpenningen en servicekosten op onze zakelijke beheerrekening;
 • Opstellen van de jaarlijkse servicekostenafrekening;
 • Innen van zekerheidsstellingen en inroepen van verstrekte (bank)garanties (indien noodzakelijk);
 • Doorvoeren van jaarlijkse huurprijsherzieningen;
 • Een actief debiteurenbeheer, waaronder het verzorgen van herinneringen en aanmaningen bij betalingsachterstanden van een huurder;
 • Een actief crediteurenbeheer, waaronder het controleren, accorderen en betalen van binnenkomende facturen;
 • Maken van exploitatie- en commerciële overzichten van uw vastgoedportefeuille, onder meer voor de btw-aangiftes.

Technisch beheer

Ieder object vraagt onderhoud, ook bij verhuur. Standaard is het kleinschalig en regulier onderhoud van veel zaken voor rekening van uw huurder. Voor rekening van de verhuurder zijn de grotere onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties of bijvoorbeeld buitenschilderwerk en aanpassingen aan het casco.

Het kan zijn dat u een maandelijkse voorschotbijdrage van uw huurders vraagt voor goederen en diensten die u levert: de servicekosten. Daarmee heeft u als verhuurder zelf in de hand dat de jaarlijkse noodzakelijke controles aan technische installaties worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld die aan het airco-systeem, brandpreventie en de liftinstallatie etc. Daarmee beantwoordt u automatisch ook aan de geldende regelgeving.

Wij coördineren de onderhoudswerkzaamheden namens en laten die uitvoeren door derden. Hiervoor hebben we een netwerk van vaste – en betrouwbare – partners. Werkt u liever met bedrijven uit uw eigen netwerk? Dan besteden we het technisch beheer uiteraard aan hen uit. Ook fungeren we als eerste aanspreekpunt voor huurders en leveranciers bij onderhouds- en herstelwerkzaamheden, klachten en storingen.

Onze werkzaamheden bestaan onder meer uit

 • Registreren van klachten en meldingen;
 • 24-uursservice bij reparaties door preferred suppliers;
 • Inschakelen van specialisten bij noodzakelijk onderhoud door preferred suppliers;
 • Afsluiten en beoordelen van onderhouds- en servicecontracten;
 • Controle en afhandeling uitgevoerde reparaties;
 • Advies over onderhoud op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP);
 • Offertes aanvragen voor grote onderhoudswerkzaamheden;
 • Offertes aanvragen voor een energielabel;
 • Begeleiden van onderhoudswerkzaamheden;
 • Begeleiden van de (collectieve) inkoop van facilitaire diensten zoals schoonmaak en beveiliging.

Commercieel beheer

Voor het commercieel beheer onderhouden we actief de relatie met huurders en/of leveranciers. Een duurzame huurrelatie is belangrijk voor de continuïteit binnen uw vastgoedportefeuille.

Met huurders gaan we het gesprek aan over eventuele huurverlengingen en/of eventuele aanpassingen van de bestaande huurovereenkomst. Ook voeren we de voor- en eindinspecties en (weder)oplevering uit met nieuwe en/of vertrekkende huurders.

Bij huuropzeggingen zoeken we in samenwerking met derden naar een nieuwe huurder voor uw bedrijfspand. Door de nauwe banden met onze bedrijfsmakelaarstak, Batenburg Bedrijfshuisvesting, kunnen we snel schakelen.

Het commercieel beheer omvat onder meer

 • Begeleiden bij huurdersmutaties en het verzorgen van opleveringen met nieuwe partijen;
 • Voor- en eindinspecties uitvoeren;
 • Controleren van opleverpunten aan de hand van inspectierapporten;
 • Voeren van jaarlijkse gesprekken met huurders;
 • Verzorgen van eventuele aanpassingen en/of huurverlengingen op bestaande huurovereenkomsten;
 • Coördineren van werkzaamheden voor verhuur bij leegstand door derden.

Tarieven

De vergoeding voor de dienstverlening is maatwerk. De basis daarvoor zijn onder meer uw jaarlijkse huurinkomsten.

Ook maken we onderscheid tussen een multi-tenant en single-tenant bedrijfsobject. Afspraken over het vastgoedbeheer vindt u terug in een aparte beheerovereenkomst.

Professionaliseer vandaag nog uw vastgoedbeheer

Meer rendement uit uw vastgoedportefeuille met bedrijfsonroerendgoed halen? Met minder tijd en minder zorgen aan uw kant? Geef die verantwoordelijkheid dan uit handen aan de vastgoedspecialist die elke dag objecten beheert voor opdrachtgevers zoals u: Batenburg Vastgoedbeheer. We zijn u graag van dienst.

Honderdland 1042, 2676 LV Maasdijk
(0174) 28 25 59  |  info@batenburg-vgb.nl